Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Mártogatós Gourmet Bt., mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.martogatos.com internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető catering szolgáltatás Megrendelőire (a továbbiakban: Megrendelő) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a  weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

I. A Szolgáltató

1. A Webáruház neve: www.martogatos.com

2. A Webáruházat a Mártogatós Gourmet Bt. (székhelye: 1141 Budapest, Egressy út 190. 1. em. 3. cégjegyzékszám: 01-06-790500, adószám: 25515549-2-42 bankszámlaszám: 12011526-01551122) üzemelteti.

3. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 105023/216

4. Tárhelyszolgáltató adatai:

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. Megrendeléseket a Webáruház interneten keresztül a www.martogatos.com webcímen, telefonon (+36 30 303 8383) és e-mailen (info@martogatos.hu) fogad el.

2. A vásárlás során a felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a felhasználó között.

3. Szolgáltató nem tekinti érvényesen létrejött szerződésnek, ha technikai hiba lép fel fel a weboldalon.

4. A megrendelés menete online:

4.1. Regisztrácó esetén a rendelés menete

4.2. Regisztráció nélküli rendelés menete

4.3. Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja felhasználó részére, és a visszaigazolással az adásvétel a felek között létrejön. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a felhasználóhoz 24 órán belül megérkezik. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

4.4. A jelentős előkészületek miatt, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást az eseményt megelőző 2. munkanapján 14:00 óráig lemondja, a szolgáltatási díj 50%-val megegyező összegű kötbért köteles megfizetni a Vállalkozónak. Ha ennél korábban kerül lemondásra a szolgáltatás, akkor nem köteles kötbér fizetésre.

4.5. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást az eseményt megelőző 2. munkanapján 17:00 óra után mondja le, a szolgáltatási díj 100%-val megegyező összegű kötbért köteles megfizetni a Vállalkozónak.

4.6. Amennyiben a rendelés az esemény előtt 2 munkanapon délután 14:00 óra után kerül lemondásra a Szolgáltató a csomag 50 %-os értéke kerül kiszámlázására. Ha az esemény előtt 2. munkanapon 17:00 óra után kerül lemondásra, a köt

5.1.  A termékek lényeges tulajdonságai feltüntetésre kerülnek a webshopban. A fotók csak illusztrációk. 

5.2. Az üzem nem gluténmentes, és egyéb allergének is megtalálhatóak egyes ételeinkben. Az  összetvők listája tartalmazza ezeket.

6. A Webáruházban közzétett árak nettó árak, és az ÁFA minden esetben 27 %-os. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. 

7. Fizetés

Az oldalon lehetséges az utánvéttel történő fizetés, előre utalás, utólagos utalás (csak regisztrált vásárlóink részére), valamint a bankkártyás fizetés is Barionon keresztül. Az adatai megadása után a  “Tovább a fizetéshez” gombra kattintva Ön választhat a fizetési módok közül. Amennyiben a bankkártyás fizetést választja, a “Vásárlás véglegesítése” gombra kattintva Ön átkerül Barion fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindíthatja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően véglegesítheti a tranzakciót, amelynek feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. Ön email útján is értesítést kap vásárlásáról, valamint visszairányításra kerül a Szolgáltató oldalára. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8. Személyes átvétel

9.1. A megrendelt termék személyesen a Mártogatós Gourmet Bt. telephelyén, 1141 Budapest, Szugló utca 81. szám alatt átvehető. A személyes átvétel díjmentes

10. Szavatossági jog, elállás

Szolgáltató a termékekre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatosságot vállal.

Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

A megrendelt áru kiszállítását követően az áru romlandó jellege miatt a vevő nem jogosult a szerződéstől való elállásra, fizetési kötelezettsége fennáll. ) (45/2014. (II. 26.) Korm 29.§. (1). bek. d. pontja)

III. Adatvédelem

1. Általános rendelkezések

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

2. A regisztráció, illetve a megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Felhasználó azonosításához szükségesek: név, lakóhely, email cím, telefonszám, számlázási, kiszállítási cím, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

3. Szolgáltató a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4. A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni.

5. Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el Szolgáltató.

6. A weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Mártogatós Gourmet Bt.

7. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

8. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

10. A vásárló az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

11. A Megrendelő hozzájárul, hogy megrendelése kapcsán tájékoztatásra kerüljün e-mailen vagy telefonon keresztül, illetve a megrendelés teljesítése után elégedettségmérés kapcsán.

11. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál. 

12. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a Szolgáltató hozzájárul.

2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban (1141 Budapest, Szugló utca 81. 3. emelet), ill. e-mailen (info@martogatos.hu) keresztül történik